Instruktoři

Na tvorbě a realizaci našich programů se podílejí certifikovaní instruktoři a specialisté.

- COPu! Staň se instruktorem

Staň se instruktorem - COPu!

Chceš posílit naší partu? Pak neváhej a klikni SEM

Balabán Martin

Martin Balabán

student Gymnázia Třebíč

Blažek Jan

Jan Blažek

absolvent Střední školy Technické Jihlava

Brabcová Eliška

Eliška Brabcová

studentka Přírodovědecké fakulty UK

Brožek Karel

Karel Brožek

student Masarykovy univerzity, Fakulta pedagogická

Chaloupková Sára

Sára Chaloupková

absolventka střední odborné školy sociální U Matky Boží Jihlava

Čihák Jan

Jan Čihák

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha (Tělesná výchova a sport)

Doležal Tomáš

Tomáš Doležal

absolvent rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Dvořák Pavel

Pavel Dvořák

absolvent SŠPTA v Jihlavě a student MUNI, obor podniková informatika

Dvořáková Kateřina

Kateřina Dvořáková

studentka PřF Univerzity Palackého v Olomouci, obor Biologie – Geografie se zaměřením na vzdělávání

Dvořáková Lucie

Lucie Dvořáková

Absolventka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě – obor cestovní ruch

Fencl Ondřej

Ondřej Fencl

absolvent bakalářského studia na fakultě stavební ČVUT v Praze

Gyšovová Nikoleta

Nikoleta Gyšovová

studentka Univerzity v Liberci, obor Pedagogika volného času

Hajčman Martin

Martin Hajčman

Absolvent VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Hajná Tereza

Tereza Hajná

absolventka studia Pedagogiky volného času na Jihočeské univerzitě

Heralecká Tereza

Tereza Heralecká

Absolventka Gymnázia Velké Meziříčí

Holmanová Barbora

Barbora Holmanová

studentka SŠ Polytechnické Č.Budějovice, obor finanční služby, ekonomika

Hrdlička Petr

Petr Hrdlička

absolvent UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreologie – obor Pedagogika volného času

Hrdličková Michaela

Michaela Hrdličková

absolventka UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreologie – obor Management životního stylu

Jančíková Magdaléna

Magdaléna Jančíková

absolventka Sportovního managementu na Ostravské univerzitě, absoventka Lékařské fakulty obor Všeobecná sestra

Jurajda David

David Jurajda

absolvent Liberecké univerzity – obor Pedagogika volného času

Kolářová Anna

Anna Kolářová

studentka PřF UK, obor Ochrana životního prostředí

Kolářová Markéta

Markéta Kolářová

studentka fyzioterapie na 1. LF UK

Křapová Eliška

Eliška Křapová

smíšek, absolventka Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace, členka SDH Poštorná

Kubátová Veronika

Veronika Kubátová

studentka Univerzity Hradec Králové, Ruština a biologie se zaměřením na vzdělávání

Kuberová Katka

Katka Kuberová

studentka Střední průmyslové školy stavební České Budějovice, obor pozemní stavitelství

Lajdová Chiara

Chiara Lajdová

grafická designérka a instruktorka

Majerčák Vladimír

Vladimír Majerčák

Milovník hor, outdoorových sportů a účastník kurzu Horského prúvodce.

Malíková Klára

Klára Malíková

studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Malypetrová Viktorie

Viktorie Malypetrová

Absolventka třetího ročníku Gymnázia T. G. M Litvínov

Matulková Kateřina

Kateřina Matulková

studentka pedagogické fakulty v Českých Budějovicích

Matulková Tereza

Tereza Matulková

studentka pedagogické fakulty v Českých Budějovicích

Matulová Karin

Karin Matulová

absolventka SZaŠ Ostrava

Miková Nicole

Nicole Miková

studentka všeobecného lékařství na LF UPOL

Opl Adam

Adam Opl

student Pedagogické a Filosofické Fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pavlíková Tereza

Tereza Pavlíková

studentka na Univerzitě Hradec Králové, obor tělesná výchova a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pomazalová Andrea

Andrea Pomazalová

Studentka střední odborné školy Ekologické a Potravinářské, Obor: Ekologie a ŽP

Prymusová Zuzana

Zuzana Prymusová

absolventka Mendelova gymnázia v Opavě

Rudolfová Pavla

Pavla Rudolfová

studentka ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Schmidtová Eliška

Eliška Schmidtová

Studentka univerzity v Hradci Králové, fakulta přírodovědecká

Skalníková Eliška

Eliška Skalníková

studentka oboru sociální patologie

Smyth Petra

Petra Smyth

absolventka MU Brno, Ped. fakulta – obor Sociální pedagogika a volný čas, speciální pedagogika

Stonišová Mariana

Mariana Stonišová

absolventka katedry Historie na FF OU v Ostravě – obor Historie a Ped. fakulty OU v Ostravě – obor Vychovatelství

Stuchlá Tereza

Tereza Stuchlá

absolventka Gymnazia Děčín a fyzioterapie na FZS UJEP

Svobodová Jana

Jana Svobodová

Studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Svobodová Zuzana

Zuzana Svobodová

studentka Masarykovy univerzity, obor učitelka tělocviku a biologie

Titzová Lucie

Lucie Titzová

studentka ČVUT, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Vašenková Martina

Martina Vašenková

Absolventka Obchodní Akademie Hradec Králové – obor sociální činnost

Velká Tereza

Tereza Velká

studentka na Fakultě tělesné kultury v Olomouci obor aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice

Vlk Vít

Vít Vlk

absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích – učitel etiky pro střední školy a vychovatelství v rámci PVČ

Volnohradská Dagmar

Dagmar Volnohradská

absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Universität Potsdam v Postupimi