Instruktoři

Na tvorbě a realizaci našich programů se podílejí certifikovaní instruktoři a specialisté.

- COPu! Staň se instruktorem

Staň se instruktorem - COPu!

Chceš posílit naší partu? Pak neváhej a klikni SEM

Balabán Martin

Martin Balabán

student Gymnázia Třebíč

Brožek Karel

Karel Brožek

student Masarykovy univerzity, Fakulta pedagogická

Čihák Jan

Jan Čihák

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha (Tělesná výchova a sport)

Doležal Tomáš

Tomáš Doležal

absolvent rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Dvořák Pavel

Pavel Dvořák

absolvent SŠPTA v Jihlavě a student MUNI, obor podniková informatika

Hajčman Martin

Martin Hajčman

Absolvent VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Holmanová Barbora

Barbora Holmanová

studentka SŠ Polytechnické Č.Budějovice, obor finanční služby, ekonomika

Hrdlička Petr

Petr Hrdlička

absolvent UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreologie – obor Pedagogika volného času

Hrdličková Michaela

Michaela Hrdličková

absolventka UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreologie – obor Management životního stylu

Jančíková Magdaléna

Magdaléna Jančíková

absolventka Sportovního managementu na Ostravské univerzitě, absoventka Lékařské fakulty obor Všeobecná sestra

Jurajda David

David Jurajda

absolvent Liberecké univerzity – obor Pedagogika volného času

Křapová Eliška

Eliška Křapová

smíšek, absolventka Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace, členka SDH Poštorná

Kuberová Katka

Katka Kuberová

studentka Střední průmyslové školy stavební České Budějovice, obor pozemní stavitelství

Malíková Klára

Klára Malíková

studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Malypetrová Viktorie

Viktorie Malypetrová

Absolventka třetího ročníku Gymnázia T. G. M Litvínov

Matulková Kateřina

Kateřina Matulková

studentka pedagogické fakulty v Českých Budějovicích

Matulková Tereza

Tereza Matulková

studentka pedagogické fakulty v Českých Budějovicích

Miková Nicole

Nicole Miková

studentka všeobecného lékařství na LF UPOL

Opl Adam

Adam Opl

student Pedagogické a Filosofické Fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pomazalová Andrea

Andrea Pomazalová

Studentka střední odborné školy Ekologické a Potravinářské, Obor: Ekologie a ŽP

Rudolfová Pavla

Pavla Rudolfová

studentka ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Schmidtová Eliška

Eliška Schmidtová

Studentka univerzity v Hradci Králové, fakulta přírodovědecká

Smyth Petra

Petra Smyth

absolventka MU Brno, Ped. fakulta – obor Sociální pedagogika a volný čas, speciální pedagogika

Stonišová Mariana

Mariana Stonišová

absolventka katedry Historie na FF OU v Ostravě – obor Historie a Ped. fakulty OU v Ostravě – obor Vychovatelství

Svobodová Jana

Jana Svobodová

Studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Titzová Lucie

Lucie Titzová

studentka ČVUT, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Vašenková Martina

Martina Vašenková

Absolventka Obchodní Akademie Hradec Králové – obor sociální činnost

Vlk Vít

Vít Vlk

absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích – učitel etiky pro střední školy a vychovatelství v rámci PVČ

Volnohradská Dagmar

Dagmar Volnohradská

absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Universität Potsdam v Postupimi