Malíková Klára

Bc. Klára Malíková

studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Odborná praxe

  • vedoucí turistického oddílu TOM Průzkumník 4316
  • vedoucí letních táborů, dvoudenních a třídenních výprav

Vzdělání, kurzy, licence

  • absolvent Letní táborové školy na Polaně (Asociace TOM)
  • kurz zdravotníka zotavovacích akcí Červeného kříže
  • studentka Wichterlova gymnázia

Zájmy

  • sport
  • turistika
  • práce s dětmi
  • příroda